четвер, 25 квітня 2013 р.


ТЕСТ «ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРО СВОЇ ПРОФЕСІЙНІ
СХИЛЬНОСТІ?»
Інструкція
Кожне запитання тесту містить дві відповіді. Свої відповіді оцініть балами від 0 до 3 у такий спосіб. І внесіть їх у бланк відповідей:
1) Якщо ви згодні з висловленням «а», але не згодні з висловленням «б», то у відповідну клітинку «а» внесіть 3 бали, а в клітинку «б» — 0.
2)Якщо ви згодні з варіантом «б», але не згодні з варіантом «а», то в клі­тинку «а» впишіть 0 балів, а в клітинку з «б» — 3.
3)Якщо ви віддаєте незначну перевагу висловленню «а» у порівнянні з «б», то в клітинку з «а» впишіть 2 бали, а в клітинку «б» — 1.
4)Якщо ви віддаєте незначну перевагу варіанту «б» порівняно з «а», то в клітинку з «а» впишіть 1, а в «б» — 2 бали.
А
Б
В
Г
і
Е
36
16
26
46
За
76
56
66
Па
96
86
12а
126
10а
17а
116
13а
15а
146
136
18а
14а
166
16а
176
15а
19а
21а
196
186
216
226
20а
22а
206
246
236
24а
23а
Запитання
1.  Деякі люди вважають, що важливіше:
а)   багато знати;
б)  створювати матеріальні блага.
Хто, по-вашому, має рацію?
2.  Що вас більше приваблює при читанні книг:
а)   чудовий літературний стиль;
б)  яскраве зображення хоробрості героїв?
3. Яка винагорода вас би більше принесла радість:
а)   за науковий винахід;
б)  за суспільну діяльність?
4. Якби у вас була можливість зайняти певну посаду, яку б ви обрали:
а)   директор фірми;   
б)  головний інженер заводу?
5. Яка, на ваш погляд, галузь діяльності в майбутньому буде мати най­більше значення:
а)   фізика;
б)  фізична культура?
6. Якби ви стали директором школи, на що б ви звернули більше
увагу:
а)   на створення необхідних зручностей (зразкова їдальня, кімната
відпочинку тощо);
б)  на об'єднання шкільного колективу?
7. Уявіть, що ви перебуваєте на виставці. Що вас найбільше приваблює в експонатах:
а)   їхній зовнішній вигляд (колір, форма);
б)  їхнє внутрішнє влаштування (як і з чого зроблені)?
8. Які риси характеру людини вам найбільше подобаються:
а)  мужність, сміливість, витривалість;
б)  дружелюбність, чуйність?
9. Уявіть, що ви — професор університету. Якому б предмету ви віддали перевагу у вільний від роботи час:
а)   заняттям з літератури;
б)  дослідам з фізики, хімії?
10. Уявіть, .що у вас є можливість здійснити подорож до різних країн. У якості кого ви б охочіше поїхали:
а)   як відомий спортсмен на міжнародні змагання;
б)  як відомий фахівець із зовнішньої торгівлі з метою закупівлі необ­хідних товарів для країни?
11. У газеті дві статті різного змісту. Яка б із них викликала у вас більшу зацікавленість:
а)  стаття про машину нового типу;
б)  стаття про нову наукову теорію?
12. Якби у вашій школі була можливість відвідувати один із гуртків, то який це був би гурток:
а)   технічний;
б)  музичний?
13. Як ви вважаєте, на що слід було б у школі звернути більшу увагу:
а)  на успішність, тому що це необхідно для майбутнього учнів;
б)  на спорт, тому що це потрібно для зміцнення їхнього здоров'я?
14. Які журнали ви б з більшим задоволенням читали:
а)  науково-популярні;
б)  літературно-художні?
15. Яка із двох робіт на свіжому повітрі вас більше б приваблювала:
а)  робота з машинами;
б)  «ходяча» робота (лісник, агроном)?
16. Яке, на ваш погляд, завдання школи є важливішим:
а)  підготувати учнів до практичної діяльності;
б)  підготувати їх до роботи з людьми?
17. Що, по-вашому, важливіше для людини?
а)  створювати собі зручний побут;
б)  займатися творчістю, залучатися до мистецтва?
18. Для благополуччя суспільства необхідні:
а)  правосуддя;
б)  вивчення поведінки людини?
Що, на ваш погляд, важливіше для майбутнього людства?
19. Що принесе суспільству більше користі:
а)  турбота про добробут громадян;
б)  вивчення поведінки людей?
20. Служба побуту надає людям різні послуги (виготовляє взуття, шиє одяг та ін.). Чи вважаєте ви необхідним:
а)  далі розвивати цю галузь, щоб всебічно обслуговувати людей;
б)  краще створити таку техніку, якою можна було б самим користу­ватися в побуті?                           
21. Які лекції ви слухали б з більшим задоволенням:
а)  про видатних учених;
б)  про видатних художників?
22. Якого характеру наукову працю ви б обрали:
а)  роботу із книгами в бібліотеці;
б)  роботу на повітрі в експедиції?
23. Що б вас більше зацікавило в пресі:
а)  повідомлення про виграш у лотереї;
б)  повідомлення про художню виставку, що відбулася?
24. Якби перед вами стояв вибір, якій би професійній діяльності ви від­дали перевагу:
а)  роботі, пов'язаній з рухом;
б)  роботі малорухомій, але пов'язаній зі створенням нової техніки?

Обробка результатів
Підрахуйте суму балів за кожним з вертикальних стовпчиків і отримані значення занесіть у нижній рядок.
Показники по стовпчиках відповідають наступним схильностям:
А — до розумових видів робіт;
Б — до роботи з людьми;
В — до роботи на виробництві;
Г — до естетичних видів діяльності;         
Д — до рухливих видів діяльності;
Е — до планово-економічних видів робіт.
Визначити, наскільки сильно виражена та чи інша професійна схильність можна за такою таблицею:

Схильності


Рівень виразності схильності
шразності схильності

високий
вищий за середній
середній
нижчий за середній
низький
Хлопчики  
АБ
ВГ
д
Е

Дівчатка
АБ
В Г
д
Е
15
15
21
14
18
12

16
15
15
19
18
13
13-14
14
19-20
11-13
16-17
10—11

15
12-14
12-14
17-18
16-17
11-12
12
11-13
17-18
9-10
14-15
8-9

13-14
10-11
10-11
15-16
14-15
9-10
10-11
10
15-16
7-8
11-13
6-7

12
9
8-9
13-14
12-13
7-8
9
9
14
6
10
5

11
8
7
12
11
6