четвер, 16 травня 2013 р.


Тренінгові вправи №1. «Правила співробітництва»
Мета етапу тренінгу: формування здатності до осмислення проблем колективної життєдіяльності та готовності до набуття досвіду конструктивної міжособистісної взаємодії.
Обладнання: Папір для записів, ручки, шляпа.
Хід проведення вправи:
Після вступного слова тренера про мету проведення збір-старту, учасникам пропонується написати по два правила, дотримання яких допоможе успішно справлятися з будь – яким завданням. Аркуші з правилами збираються до купи у шляпу, тренер усі зачитує вголос, після чого проходить їх обговорення.
Запитання для обговорення:
– Як ви гадаєте, яких правил нам потрібно дотримуватись, щоб наш збір пройшов успішно?
– Які правила нам буде легко виконувати, а які важко (чому)?
– Які з цих правил ми можемо узяти за основу зводу законів шкільного самоврядування?
Тренінгові вправи №2. «Екран настрою».
Мета етапу тренінгу: створення доброзичливої атмосфери, позитивного настрою у колективі.
Обладнання: Роздатковий матеріал – картки «Кумедні емоції», стенд.
Хід проведення вправи:
По колу передаються картки з кумедним зображенням емоцій. Кожен учасник запам’ятовує номер картки, на якій намальовано ту емоцію, що відповідає його настрою. Картка, яку обрало більшість, прикріплюється до стенду «Екран настрою». (Зображень може бути декілька).
Запитання для обговорення:
– Який в нас зараз настрій? Він буде сприяти нашій роботі?
– Чому так важливо розпочинати нове діло у гарному настрої?
Тренінгові вправи №3. «Добрі побажання».
Мета етапу тренінгу: формування товариських відносин.
Хід проведення вправи:
Завдання учасникам по колу передати один одному якесь гарне побажання за допомогою міміки й жестів.
Тренінгові вправи №4. «Керівник».
Мета етапу тренінгу: придбання учасниками досвіду керування іншими
Обладнання: стільці, пов’язки на очі, штрафні жетони.
Хід проведення вправи:
Учасники тренінгу розподіляються на дві команди (гра буде проходити у дві черги), в кожній команді 6-7 пар. Тренер ознайомлює з правилами гри «Машинки»:
- Гра «машинки» полягає у тому, що машинка керується за допомогою команд свого хазяїна, що він говоре, так вона і діє. Зараз ми проведемо конкурс на кращого хазяїна машинки і кращу «машинку», тобто, на кращого керівника і виконавця.
Завдання хазяїна – чітко давати команди своїй «машинці», дбайливо відноситись до неї, намагатися, щоб з нею нічого поганого не трапилось, тобто, не попала ні в яку аварію, не з ким і не чим не зіткнулась. Бо за кожне таке зіткнення пара отримує штрафний жетон.
У кімнаті психотренінгу розставляються стільці, що відіграють роль різних перепон на шляху «машинки» до свого хазяїна. Учасники що в парах стають напроти один одного на визначеній відстані, той хто в ролі «машинки» надягає на очі пов’язку, він повинен почути голос свого «хазяїна» і, чітко виконуючи його команди, «доїхати» до нього. 6-7 пар виконують завдання одночасно, потім пари міняються ролями. Роль журі при кожній парі виконують учасники другої команди (вони дають штрафні жетони за «аварії»). Потім команди міняються місцями.
Запитання для обговорення:
– Що легше дається: керування іншими, чи виконання настанов-команд?
– Хто ж виявився кращим керівником, а хто – виконавцем?
– Які якості допомогли справитися з завданням керувати і виконувати накази?
– Який висновок кожен зробив для себе?
Тренінгові вправи №5. «Команда»
Мета етапу тренінгу: створення згуртованого і працездатного творчого коллективу.
Обладнання: шляпа, папір, ручки.

Хід проведення вправи:
1. Тренер разом з учасниками формулює відповіді на наступні запитання:
- Що представляє собою творчий колектив?
- Навіщо люди об’єднуються у творчі колективи?
- Яка можлива структура творчого колективу? (наприклад, – рівноправне об’єднання творчих особистостей)
2. Учасникам дається завдання на аркушах паперу написати з одного боку своє ім’я, а з іншого написати у стовпчик якості та здібності особистості, що необхідні їй для успішного співробітництва з іншими. Потім картки складаються у шляпу. Зі шляпи вони виймаються по черзі, укупі в кількості учасників однієї команди (утворення таким чином 4 команд).
Запитання для обговорення:
- Як робота у командах може допомогти у розв’язанні завдань?
Яким чином буде виконуватись керівництво у ваших командах?
Тренінгові вправи №6. «Портрет співробітника»
Мета етапу тренінгу: визначити приоритетні якості та здібності, які необхідні для успішного співробітництва у колективі.
Обладнання: блокноти, ручки.
Хід проведення вправи:
Командам дається завдання
- скласти «портрет – розповідь» про особистість, яка здатна успішно співпрацювати з людьми, розв’язувати конфліктні ситуації;
- у творчій формі презентувати свою розповідь.
Запитання для обговорення:
- Як ви гадаєте, що допоможе кожному з нас розвити в собі ті здібності й якості, що ви тільки що визначили у своїй розповіді?
Тренінгові вправи №7. «Міні – вистави»
Мета етапу тренінгу: Набуття учасниками навичок групових взаємин, оволодіння способами рольової поведінки.
Обладнання: блокноти, ручки, підручний реквізит.
Хід проведення вправи:
1. Тренер звертається до учасників:
- Практично кожна людина намагається щось в своєму характері. Звісно, що може бути і так, що в собі все подобається. Але іноді, все ж з’являється думка, що у чомусь хочеться стати кращим? Зараз, замислитесь і у блокноті запишіть ту якість, яку ви бажаєте в собі вдосконалити. Потім напишіть якогось літературного героя, який у повній мірі володіє цією якістю (зовсім не обов’язково, щоб він був позитивним).
- А тепер, уявіть, що кожна команда – це театральна трупа, і вам потрібно розіграти театральну виставу. Ваші ролі – це ті герої, яких ви тільки-що написали. А теми будуть наступні:
«Обдарована дитина», «Звичайний день у школі майбутнього», «Екзамен у школі творчих особистостей», «Відкриття віку».
Запитання для обговорення:
- Що допомогло вам справитися з цим завданням?
- Як ви організували в своїх командах процес виконання завдання?
Чи згодні ви з тим, що створення команди – творчого колективу, є запорукою успішного досягнення мети, виконання складного завдання, розв’язання проблемної ситуації? Аргументуйте свою відповідь на прикладі підготовки вашою командою вистави.
Тренінгові вправи №8. «Поема одного дня»
Мета етапу тренінгу: Підсумкова рефлексія роботи учасників тренінгу.
Обладнання: блокноти, ручки, папір А3.
Хід проведення вправи:
Командам пропонується написати творчий звіт, в якому відобразити все, що їм особливо сподобалось у тренінговому занятті, які думки в них з’явились в ході виконання завдань, обговоренні різних запитань. Звіт написати під назвою: «Поема одного дня» і представити його іншим учасникам. (Звіт можна обіграти, як сценку.)
Етап 2. «Школа майбутнього починається сьогодні»
Вправи для тренінгу 1. «Щоденник життєтворця»
Мета етапу тренінгу: Ознайомлення учасників з ідеями педагогіки життєтворчості.
Обладнання: Книги: «Школа життєтворчості», «Мистецтво життєтворчості особистості», «Психологія і педагогіка життєтворчості», папір А4, ручки, фломастери.
Хід проведення вправи:
Учасники ознайомлюються зі змістом книг, в яких розкривається нова педагогічна методологія – педагогіка життєтворчості, так як саме теоретико-методологічна база педагогіки життєтворчості особистості зорієнтовує всі системоутворювальні та процесуально-функціональні компоненти педагогічного процесу на формування людини-творця, суб’єкта власного життя і соціальної творчості.
Потрібно знайти відповіді на наступні запитання:
- Які завдання стоять сьогодні перед системою освіти?
- Які провідні ідеї педагогіки життєтворчості?
- Як створюється навчальний заклад інноваційного типу?
- Яку структуру внутрішньошкільного управління ви пропонуєте, щоб досягти мети – створення позитивного емоційного та психологічного настрою та творчої атмосфери в загальношкільному колективі, забезпечення інтелектуальної зайнятості та захопленості в педагогічному середовищі?
це завдання виконується у командах, результати оформлюються у формі «щоденника Новатора», який потім у творчий формі презентується.
Вправи для тренінгу 2. «Модель школи майбутнього, як школи самоврядування»
Мета етапу тренінгу: Евристичне моделювання майбутньої системи самоврядування.
Обладнання: блокноти, ручки, папір А2, маркери, фломастери.
Хід проведення вправи:
Учасникам дається завдання розробити проект системи шкільного самоврядування, як структурного компоненту школи ХХІ століття, побудованої на засадах педагогіки життєтворчості особистості.
Вправи для тренінгу 3. «Захист творчого проекту»
Мета етапу тренінгу: Презентація моделі самоврядування.
Обладнання: стенди.
Хід проведення вправи:
1. Кожна команда презентує свій проект.
2. Вироблення загальної робочої моделі шкільного самоврядування та розробка плану запровадження її у життя.
Вправи для тренінгу 4. «Тріумфальна мить»
Обладнання: грамоти, медалі.
Хід проведення вправи:
Обговорення по колу результатів збір-старту.
Нагородження учасників грамотами та медалями за участь та творчі досягнення.